Hostia môjho bytu

Len pre zaujímavosť, na mape sú zobrazené miesta, odkiaľ pochádzali hostia ubytovaní v mojom byte od roku 2015.