Zdanenie príjmov z investovania

Všetky príjmy/výnosy z investovania by ste mali zahrnúť do svojho daňového priznania. K súhrnu odporúčam generovať si doklady z jednotlivých webov, dnes už každý web dokáže vygenerovať sumárny report za rok alebo zvolené obdobie.

Všetky získané údaje každý rok v marci spočítam a odovzdám svojej účtovníčke, ktorá ich zaúčtuje medzi ostatné príjmy v daňovom priznaní. Potom už len dostanem finálne čísla:

  • pre zaplatenie dane z príjmu na účet finančnej správy do konca marca
  • a následne s oneskorením príde pozdrav zo zdravotnej poisťovne k zaplateniu zdravotného odvodu (14%)

Žltý melón

Odkaz na generovanie reportu: https://www.zltymelon.sk/investor/list-transakcie

  • resp. kliknite v menu na Terminál a následne úplne dole vpravo na Detail transakcií

Pre vygenerovanie potvrdenia o príjmoch pre daňové účely použite ročný typ výpisu vo formáte PDF a do políčok pre obdobie vyplňte prvý a posledný kalendárny deň v príslušnom roku. Vo vygenerovanom súbore získate sumárny prehľad o všetkých príjmoch a poplatkoch.

Twino

Odkaz na generovanie reportu: https://www.twino.eu/en/profile/investor/my-investments/income-statement

  • resp. kliknite v menu na My investments a následne vpravo na Income statement

Pre vygenerovania potvrdenia o príjmoch pre daňové účely kliknite na zvolený rok alebo do políčok pre obdobie vyplňte prvý a posledný kalendárny deň v príslušnom roku. Vo vygenerovanom súbore získate sumárny prehľad o všetkých príjmoch a poplatkoch.

Mintos

Odkaz na generovanie reportu: https://www.mintos.com/en/my-settings/#Tax-report

  • resp. kliknite na svoje meno vpravo hore, následne na My account, a v ľavom menu vyberte Tax report

Pre vygenerovania potvrdenia o príjmoch pre daňové účely vyberte štát Slovensko a do políčok pre obdobie vyplňte prvý a posledný kalendárny deň v príslušnom roku. Vygenerovaný súbor bude odoslaný na emailovú adresu do pár minút a získate sumárny prehľad o všetkých príjmoch a poplatkoch.

Crowd Estate

  • po prihlásení kliknite na odkaz Reports a v sekcii Generate income statement zadajte požadované obdobie

Vo vygenerovanom súbore získate sumárny prehľad o všetkých príjmoch a poplatkoch.