Stav investovania – január a február 2021

Na konci roka som vybral viacmenej celé konto Twino a tak ho tu uvádzam posledný krát, v ďalších reportoch už to nemá význam. Mám tam posledných 7 Eur a investovanie tam už zďaleka nepripomína počiatky so zhodnotením okolo 12%. Rovnako postupne utlmujem Mintos, vlastne už len zberám splátky a peniaze sa neinvestujú ďalej. Aj tu sa postupne po minulom roku rozširuje počet investícií, ktoré prechádzajú do stavov „pending“ a „recovery“, čo na mňa nepôsobí veľmi pozitívne. Nemôžem zatiaľ písať o nejakej zlej skúsenosti, Mintos mi za tie roky nedlží ani cent na splátkach, ale proste sa splácanie začína predlžovať kvôli nejakým ich sporom so spoločnosťami a toho sa už zúčastňovať nebudem. Vo februári som teda vybral cca 1000 Eur a zrejme počas roka aj celý zvyšok investícií. Vlastne som na konci roka 2020 zistil, že už mi ani nepovolili predaj investícií, resp. možno o ne vôbec nebol záujem a to je pre mňa ďalší mínusový bod.

Samostatnou kapitolou je Crowd Estate, tam mi krachli skoro všetky investície. Nejaké sa už splatili, takže aspoň 200 Eur som zachránil, ale ostatné sú zjavne ohrozené. Všetky investície sú nesplácané, prebiehajú tam nejaké krachy a vymáhanie, ale vrátenie takmer 1300 Eur na moje konto vyzerá veľmi nepriaznivo a nepravdepodobne. Na chybách sa človek učí, mal som ja radšej tie peniaze dať do krypta. Tomu záver roka a následne rok 2021 prial a z tisícky moje konto už atakovalo štvornásobok. Vo februári po prekonaní hodnoty vo Fumbi 5000 Eur som peniaze vybral a presunul na iné krypto-burzy.

Kedykoľvek si môžete pozrieť aktuálne zhodnotenie mojich investícií.

Prehľad za január:

Fumbi

Mintos

Twino

Crowd Estate

Stav k 1.1.2021 2999,83 Eur 2334,14 Eur 7,56 Eur 1469,70 Eur
Vložené 0 Eur 0 Eur 0 Eur 0 Eur
Vybraté 0 Eur 0 Eur 0 Eur 190,96 Eur
Stav k 1.2.2021 3829,64 Eur 2348,73 Eur 7,61 Eur 1281,61 Eur
Zisk 829,81 Eur 14,59 Eur 0,05 Eur 2,88 Eur
27,72% 0,63% 0,66% 0,20%

Prehľad za február:

Fumbi

Mintos

Twino

Crowd Estate

Stav k 1.2.2021 3829,64 Eur 2348,73 Eur 7,61 Eur 1281,61 Eur
Vložené 0 Eur 0 Eur 0 Eur 0 Eur
Vybraté 5025,68 Eur 1052,91 Eur 7,63 Eur 0 Eur
Stav k 1.3.2021 0,13 Eur 1307,71 Eur 0 Eur 1282,62 Eur
Zisk 1196,14 Eur 14,89 Eur 0,02 Eur 1,01 Eur
31,23% 0,63% 0,26% 0,08%

Prehľad za predošlé obdobia: október až december 2020.